Här samlar vi artiklar om att gå och klättra med kollegorna, antingen på klättergym eller på riktiga klippväggar utomhus. Hur det kan stärka gruppgemenskapen och vara ett roligt inslag på teambuildingen.